Preču atgriešanas politika

Preces apmaiņas vai naudas līdzekļu atgriešanas procedūra (atteikuma tiesības):

Atteikuma tiesība ir pircēja tiesības noteiktā termiņā, nesniedzot nekādu pamatojumu, atkāpties no distances līguma (no distances līguma veidā pasūtītās preces), kuras ir izmantojamas 14 dienu laikā no preces piegādes dienas (ja nosūtīta prece), vai no pēdējās preces piegādes dienas (ja pasūtījumā ir iekļautas vairākas preces);
Pircējs nosūta preci atpakaļ interneta veikalam www.seven-seven.lv vai nodod to interneta veikalā www.seven-seven.lv vai viņa pilnvarotai personai bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad pircējs nosūtījis interneta veikalam www.seven-seven.lv atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja prece nosūtīta atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām;
Atteikuma tiesību gadījumā pircējam ir jāinformē interneta veikals www.seven-seven.lv (piemērām ar pastu CARGO TRADE SIA, Rīga, Firsa Sadovņikova iela 21 – 90, LV-1003 vai uz elektronisko adresi: info@seven-seven.lv, tālruņu numuri: +37123227213);
Atteikuma tiesību termiņš ir ievērots, ja patērētājs  paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta interneta veikalam www.seven-seven.lv pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Patērētāja pienākums ir pierādīt atteikuma tiesību izmantošanu;
Interneta veikals www.seven-seven.lv bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis informāciju par pircēja lēmumu atkāpties no līguma, atmaksā pircējam viņa samaksāto naudas summu, tajā skaitā pircēja samaksātos piegādes izdevumus. Interneta veikals www.seven-seven.lv minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja pircējs, izņemot gadījumus, kad pircējs skaidri piekritis citam maksāšanas līdzeklim un pircējam par šāda maksāšanas līdzekļa izmantošanu nav jāmaksā;
pircējs sedz preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas, izņemot gadījumus, kad interneta veikals www.seven-seven.lv ir piekritis segt šīs izmaksas vai nav informējis pircēju, ka izmaksas jāsedz pircējam.
Pircējs atteikuma tiesību termiņa laikā var izmantot preci tik, cik nepieciešams priekš preces pārbaudei (kā arī to var izdarīt līdz preces iegādei jebkurā veikalā). Piemēram, ar portatīvo kompjūteru vai mobilo tālruni pircējs var iepazīties aplūkojot tā vizuālo izskatu, izmērus, bet neveicot nekādas manipulācijas, t.sk., bet ne tikai, aktivizēt uzstādītās operētāj sistēmas, nenoņemt aizsargplēves, ieskaitot, neievietojot SIM karti un neveicot zvanus, nesinhronizējot datus, u.t.t.;
pircējs atteikuma tiesību termiņa laikā nes pilnu atbildību par preces kā tādas un tās kvalitātes saglabāšanu.